Hyvinvointilautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus ehkäisevästä toimeentulotukipäätöksestä (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24