Hyvinvointilautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Merkitään tiedoksi seuraavat lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat:

Jaakko Alamattila esittää selvittäväksi, onko Enontekiön kunnan vuokra-asunnoista mahdollisuuksia järjestää soluasuntoja työntekijöille. 

Oula Matti Palojärvi esittää, että selvitetään mahdollisuuksia vuokrata isompia asuntoja kimppa-asunnoksi usealle vuokralaiselle. Oula Matti Palojärvi esittää myös yksityisten, vuokrattavissa olevien asuntojen kartoittamista sivukylillä.

Outi Kurkela esittää, että hyvinvointilautakunta selvittää mahdollisia keinoja tukea sivukylissä asuvien ikääntyvien ihmisten kulkemista Hetan kuntosalilla esimerkiksi viikoittain.

Kokouskäsittely

Jaakko Alamattila esittää, että hyvinvointilautakunta selvittää, onko Enontekiön kunnan vuokra-asunnoissa mahdollisuuksia järjestää soluasuntoja työntekijöille. 

Oula Matti Palojärvi tuo esiin mahdollisuuden vuokrata isompia asuntoja kimppa-asunnoksi, yhteisölliseksi soluasumiseksi ja esittää, että selvitetään mahdollisuuksia. Oula Matti Palojärvi tuo esiin myös mahdollisuuden yksityisten asuntojen kartoittamiseen sivukylillä

Outi Kurkela esittää, että lautakunta selvittää, millä keinoilla sivukylissä asuvia ikääntyviä ihmisiä saadaan tulemaan Hetan kuntosaliin esimerkiksi viikoittain.

Lautakunta keskusteli rekrytointiin liittyvistä haasteista.

Taru Mäkitalo poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16.30.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.