Elinvoimalautakunta, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Rakennustarkastaja

- Rakentamiseen liittyvät päätökset 14.3.2023 - 26.9.2023

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.