Elinvoimalautakunta, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hetta Hiihtomaan aukioloaika kaudella 2023-2024

ENODno-2023-284

Valmistelija

  • Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Perustelut

Hetta Hiihtomaata on kunnostettu kesäkautena niin rinteiden kuin laitteiden osalta. Viimeinen koekäyttö suoritetaan ennen talven tuloa, jolloin rinteet ovat käyttövalmiit talvea varten. Laitteiden käytölle on 20 miinusasteen pakkasraja, jonka takia rinteet ovat olleet suljettuina pitkäänkin menneisyydessä sääolosuhteista johtuen. Koulut pitävät valtakunnallisesti talvilomia porrastetusti kolmen viikon jaksolla helmi-maaliskuussa viikot 8-10. Koska voi olettaa talvilomien aikana olevan rinteille eniten tarvetta ja sääolojen suosivan, kannattaa pyrkiä rinteet pitämään auki talvilomien ajan ja mahdollisesti tämän jälkeen viikonloppuisin talvikauden loppuun, mikäli kysyntää ilmenee.

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Hetta Hiihtomaa pidetään vuonna 2024 auki päivittäin viikot 8 - 10 sekä tämän jälkeen viikonloppuisin kysynnän mukaan talvikauden loppuun.

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

Jatketaan valmistelua, siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Daniela Huber teki muutosehdotuksen, että Hetta Hiihtomaa avataan joulukuun alussa ja suljetaan huhtikuun lopussa. Pohjustukset ja lumetus tehdään ajoissa ja huolella, jotta ne säilyvät myös pitkälle kevääseen. Viikossa voi olla kaksi kiinni olevaa päivää esimerkiksi maanantai ja tiistai olisivat työntekijöiden vapaapäiviä. Loma-ajoille (joululoma ja hiihtoloma) päivän aukioloaika tulisi olla mukautettu esim. 12-18 joulun aikaan. Outi Kurkela kannatti Daniela Huberin ehdotusta.

Huberin muutosehdotuksen jälkeen asiasta keskusteltiin, jonka jälkeen esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, että asia palautetaan valmisteluun. Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.