Elinvoimalautakunta, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

ENODno-2023-162

Valmistelija

  • Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen tämän pykälän käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko klo 14:45 -14:50.

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat samat henkilöt kuin ennen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.