Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Vuosisuunnitelmat 2021 - 22/ Opetustoimi

ENODno-2021-311

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta hyväksyy vuosittain Enontekiön koulujen vuosisuunnitelmat perusopetusasetuksen (Luku 1 §9) ja lukiolain (Luku 3 § 13) mukaisesti. Koulujen johtajat (Kilpisjärvi ja Karesuvanto), Hetan peruskoulun apulaisjohtaja ja hallinnollinen rehtori ovat valmistelleet koulujen vuosisuunnitelmat yhdessä henkilökunnan kanssa. Vuosisuunnitelmat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2021-2022 Hetan yhtenäiselle peruskoululle, Karesuvannon koululle, Kilpisjärven koululle ja Enontekiön erälukiolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

koulujen johtajat, apulaisjohtaja, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.