Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallinnollinen rehtori
Henkilöstö :
§ 26 Perusopetuksen ja lukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viransijaisuuden täyttäminen, 30.06.2021
Muu päätös:
§ 27 Tutkimuslupa Lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytyminen Suomessa, 31.08.2021
 

Rakennustarkastaja
Hankinta:
§ 1 Tienvarsien kunnossapito (Salvostie), 16.09.2021

Tekninen johtaja
§ 1 Kilpisjärven monitoimitalon aidan hankinta, rakennusurakka, 30.06.2021

Varhaiskasvatuksen päällikkö
§ 9 Varhaiskasvatuksessa olevien esikoululaisten kuljetukset , 06.08.2021
Henkilöstö :
§ 8 Opintovapaan myöntäminen, 03.08.2021
§ 10 Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus Päiväkoti Riekossa, 08.09.2021

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.