Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Talouden toiminta- ja seurantaraportit 2021 / Opetustoimi

ENODno-2021-257

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Opetustoimen toteutuma 1-4/2021 oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-4 2021 tarkastelun tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

 

Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Opetustoimen toteutuma 1-6/2021 oheismateriaalina

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2021 tarkastelun tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.