Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Tulevissa koulukuljetuskilpailutuksissa elinvoimalautakunta edellyttää ennen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimista, käytävän markkinavuoropuhelun kuljetusyrittäjien kanssa.

Anja-Maija Lundell kysyi mikä on päiväkoti Riekon remontin tilanne.

Daniela Ranta kysyi hiihtomaan tilannetta henkilöstöjohtajalta.

Anja-Maija Lundell tiedusteli varhaiskasvatuksen vanhempainiltaa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.