Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

- Kunnanhallitus 15.6.2021 § 162 Valtuustoaloite/Palvelutalo Karesuvantoon

- Kunnanhallitus 13.9.2021 § 225 Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä

 

Rakennustarkastaja

-  Rakentamiseen liittyvät päätökset 11.5. - 17.9.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.