Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Hakemus henkilökohtaisesta avustajasta lv. 2021 - 22

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 30