Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Enontekiön kunnan kuljetusten hankinta 2021-2024/ oikaisuvaatimus kohde 9

ENODno-2021-232

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki tiedossa olevat koulukuljetukset, joita ei voida reittiliikenteellä hoitaa kahdeksi vuodeksi. Kohteissa on optio yhdestä lisävuodesta. Tarjouskilpailu koskee kaikkien koulujen (Hetan yhtenäinen peruskoulu, Karesuvannon koulu, Kilpisjärven koulu ja Enontekiön Erälukio) oppilaskuljetuksia.

Enontekiön kunnassa kuljetuksiin liittyvistä kilpailutuksista vastaa kehittäminen ja elinvoima toimiala. Kilpailutettavat kohteet on sovittu etukäteen opetustoimen kanssa. Elinvoimalautakunta hyväksyy tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) sekä tilaajavastuulakia 

(Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). Tarjouskilpailussa käytettiin avointa hankintamenettelyä, (Hilma-kilpailutus)

 

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy hinnaltaan halvimmat oppilaskuljetustarjoukset kahdeksi vuodeksi ja mahdolliseksi yhdeksi optiovuodeksi kohteille 1.-16. edullisimman tarjouksen mukaisesti seuraavasti:

Kohde Reitti Yritys Hinta alv 0%
Kohde 1 Koululaiskuljetus Iitto - Kilpisjärven koulu Kilpistaxi &Arctic Care 150 €
Kohde 2 Koululaiskuljetus raja – Kilpisjärven koulu Kilpistaxi &Arctic Care 50 €
Kohde 3 Karesuvannon alakoulun kuljetukset Vikkurista Petterin Pirssi ja Pilke 44,80 €
Kohde 4 Karesuvannon alakoulun kuljetukset Kuttasesta Petterin Pirssi ja Pilke 58,90 €
Kohde 5 Aamun koulukuljetus Karesuvanto-Kuttanen-Palojoensuu-Muotkajärvi-Hetta   Tilausliikenne Olli Ky 444,00 €
Kohde 6 Koulukuljetus Vikkuri - Karesuvanto Petterin Pirssi ja Pilke 44,80 €
Kohde 7 Lukiolaiskuljetus Kilpisjärvi-Vikkuri Yhteishinta                    Karesuvanto-Kilpisjärvi                                            Kilpisjärvi-Vikkuri Käsivarren Kuljetus 445,00 € vertailuhinta
Kohde 8 1. iltapäivän kuljetus Hetan koulukeskus – Muotkajärvi-Palojoensuu-Kuttanen-Karesuvanto Tilausliikenne Olli Ky 444,00 €
Kohde 9 2. iltapäivän kuljetus Hetan koulukeskuksesta Kuttaseen tai Karesuvantoon Petterin Pirssi ja Pilke 422,00 € vertailuhinta
Kohde 10 Aamun koulukuljetukset Palojärven suunnasta Inga Leppäjärvi 110,00 €
Kohde 11 Iltapäivän koulukuljetukset Palojärven suuntaan  Inga Leppäjärvi 215,00 € vertailuhinta
Kohde 12 Hetan koulun aamun yksilökuljetus Vuontisjärvestä Ounasporo 55,00 €
Kohde 13 1. iltapäiväkuljetus Hetan koululta Nunnaseen Kultiman Liikenne Ky 380,00 €
Kohde 14 2. iltapäiväkuljetus Hetta – Peltovuoma tai Nunnanen                                                                             Kultiman Liikenne Ky 630,00 € vertailuhinta
Kohde 15 Hetta – Peltovuoma - Nunnanen lukiolaiskuljetus Enontekiön taksipalvelu Oy 89,00 €
Kohde 16 Yhteyslinja Ylikyrö - Peltovuoma Ounasporo 68,00 €

 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen mukaan:

Kohde 3: Karesuvannon alakoulun kuljetukset Vikkurista Petterin Pirssi ja Pilke 44,80 €

Kohde 4: Karesuvannon alakoulun kuljetukset Kuttasesta Petterin Pirssi ja Pilke 58,90 €

Kohde 5:  Aamun koulukuljetus Karesuvanto-Kuttanen-Palojoensuu-Muotkajärvi- Hetta Tilausliikenne Olli Ky 444,00 €

Kohde 6: Koulukuljetus Vikkuri - Karesuvanto Petterin Pirssi ja Pilke 44,80 €

Kohde 7: Lukiolaiskuljetus Kilpisjärvi-Vikkuri, Yhteishinta 

               Karesuvanto-Kilpisjärvi  

               Kilpisjärvi-Vikkuri, Käsivarren Kuljetus 445,00 €, vertailuhinta 

Kohde 8: 1. iltapäivän kuljetus Hetan koulukeskus – Muotkajärvi-Palojoensuu-

                Kuttanen-Karesuvanto Tilausliikenne Olli Ky  444,00 €

Kohde 12: Hetan koulun aamun yksilökuljetus Vuontisjärvestä Ounasporo 55,00 €

Kohde 13: 1. iltapäiväkuljetus Hetan koululta Nunnaseen Kultiman Liikenne Ky 380,00 €

Kohde 14: 2. iltapäiväkuljetus Hetta – Peltovuoma tai Nunnanen  Kultiman Liikenne Ky 630,00 €, vertailuhinta

Kohde 15: Hetta – Peltovuoma - Nunnanen lukiolaiskuljetus Enontekiön taksipalvelu Oy 89,00 €

Kohde 16: Yhteyslinja Ylikyrö - Peltovuoma Ounasporo 68,00 €

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen mukaan:

Kohde 1: Koulukuljetus Iitto-Kilpisjärvi ehdollisena kunnes henkilöliikennelupa on esitetty 1.8.2021 mennessä.

Kohde 2: Koulukuljetus raja-Kilpisjärven koulu ehdollisena kunnes henkilöliikennelupa on esitetty 1.8.2021 mennessä.

Kohde 9: Toinen iltapäivän kuljetus Hetan koulukeskuksesta Kuttaseen tai Karesuvantoon Tilausliikenne Olli Ky 888,00 euroa, vertailuhinta.

Kohde 10: Aamun koulukuljetukset Palojärven suunnasta Rovaniemen Taksipalvelu Oy 149,00 euroa.

Kohde 11: Iltapäivän koulukuljetukset Palojärven suuntaan Rovaniemen Taksipalvelu Oy 298,00 euroa, vertailuhinta.

 

 

Kokouskäsittely

Rehtori Riitta Peltovuoman muutettu päätösehdotus:

Kohde 1: Koulukuljetus Iitto-Kilpisjärvi ehdollisena kunnes henkilöliikennelupa on esitetty 1.8.2021 mennessä.

Kohde 2: Koulukuljetus raja-Kilpisjärven koulu ehdollisena kunnes henkilöliikennelupa on esitetty 1.8.2021 mennessä.

Kohde 9: Toinen iltapäivän kuljetus Hetan koulukeskuksesta Kuttaseen tai Karesuvantoon Tilausliikenne Olli Ky 888,00 euroa, vertailuhinta.

Kohde 10: Aamun koulukuljetukset Palojärven suunnasta Rovaniemen Taksipalvelu Oy 149,00 euroa.

Kohde 11: Iltapäivän koulukuljetukset Palojärven suuntaan Rovaniemen Taksipalvelu Oy 298,00 euroa, vertailuhinta.

Valmistelija

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on kilpailuttanut yhteisellä tarjouspyynnöllä kaikki tiedossa olevat kunnan ostamat kuljetusten hankinnat ajalle 1.8.2021-31.7.2023. Kohteissa on optio yhdestä lisävuodesta. 

Enontekiön kunnassa kuljetuksiin liittyvistä kilpailutuksista vastaa kehittäminen ja elinvoima toimiala. Sosiaalitoimen toimialan kilpailutettavat kohteet on sovittu etukäteen sosiaalitoimen vastaavien viranhaltijoiden kanssa ja hyvinvointilautakunta hyväksyy tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) sekä tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). Tarjouskilpailussa on käytetty avointa hankintamenettelyä, (Hilma-kilpailutus).

Tarjouspyyntö, tarjouspyynnön palvelukuvaus, ostoliikennesopimusluonnos, tarjouslomake ja kalustoluettelo ovat oheismateriaalina.

Yhteenveto saapuneista tarjouksista on nähtävissä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hinnaltaan edullisimmat kuljetustarjoukset aj. 1.8.2021-31.7.2023 ja mahdolliseksi yhdeksi optiovuodeksi kohteille 17-26 seuraavasti:

Kohde

Reitti

Liikennöitsijä

Kohde 17

Kutsutaksikuljetus Näkkälään

Inga Leppäjärvi

Kohde 18

Kutsutaksikuljetukset Peltovuoman ja Nunnasen suuntaan

Enontekiön taksipalvelu Oy

Kohde 19

Syöttökuljetus Peltovuoma - Ylikyrö

Ounasporo

Kohde 20

Yliperän kutsutaksikuljetukset

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

-Maunu-Hetta

-Maunu-Karesuvanto 3 krt

Kohde 21

Karesuvannon asiointiajo

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

Kohde 22

Kultima-Vähäniva-Palojoensuu-Hetta –kuljetus

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

Kultima-Hetta –kuljetus

Vähäniva-Hetta -kuljetus

Kohde 23

Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi –kuljetus

Kilpis Taxi &Arctic Care Ky

Kivijärvi-Kilpisjärvi

Pousujärvi-Kilpisjärvi

Kohde 24

Saamenkielisten sosiaalitoimen asiakkaiden yksilökuljetukset

ei tarjouksia

Kohde 25

Luppokodin kuljetukset

Tunturi-Lapin Ensihoito Oy/Taksi P. Hirsikangas

-Luppokoti-Muonio

-Luppokoti-Rovaniemi

Kohde 26/1

SHL ja VPL kuljetukset/

Ounasporo

Ylikyrö/Itäkylät

Kohde 26/2

SHL ja VPL kuljetukset/

ei tarjouksia

Hetta/Muotkajärvi

Kohde 26/3

SHL ja VPL kuljetukset Vähäniva/Kantola/Palojoensuu/Sonkamuotka/

KTH North Oy

Saivomuotka

Kohde 26/4

SHL ja VPL kuljetukset

Inga Leppäjärvi

Palojärvi/Leppäjärvi/Näkkälä

Kohde 26/5

SHL ja VPL kuljetukset

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

Karesuvannon alue/Kultima/Kuttanen

Kohde 26/6

SHL ja VPL kuljetukset

ei hyväksyttävää tarjousta

Kilpisjärven alue

 

Kohteisiin 24 Saamenkielisten sosiaalitoimen asiakkaiden yksilökuljetukset ja 26/2 Hetan/Muotkajärven alueen SHL/VPL kuljetuksiin ei tullut yhtään tarjousta. Kohteen 26/6 tarjouksen hintataso on niin korkea, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista järjestää tarjouksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa johtavan sosiaalityöntekijän pyytämään suorahankintatarjoukset Hetan/Muotkajärven alueen ja Kilpisjärven alueen SHL/VPL kuljetuksista alueen liikennöitsijöiltä. Edelleen hyvinvointilautakunta valtuuttaa johtavan sosiaalityöntekijän selvittämään mahdollisuuksia hankkia suorahankintatarjouksena saamenkielistä palvelua saamenkielisten sosiaalitoimen asiakkaiden yksilökuljetuksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön elinvoimalautakunnalle on tullut  2.7.2021 liikennöitsijöiden Petterin prissi ja pilke/Petter Kotavuopio ja Kota-Juha/Juhani Kotavuopio oikaisuvaatimus koskien elinvoimalautakunnan kokousta  21.6.2021 72§ Koulukuljetusten hankinta, kohde 9. Liikennöitsijät esittävät oikaisuvaatimuksessaan, että elinvoimalautakunnan päätös kyseisen kohdan osalta ei ole tarjouspyynnön mukainen halvimman hinnan osalta.

Tarjoukset on hyväksyttävä tarjouskilpailutuksen mukaisesti ja sillä kalustolla, joita tarjouksessa pyydetään. Tarjouspyyntö kohta 5. Palvelun tekniset vähimmäisvaatimukset, 5.1. Liiklennöinnissä käytettävä ajokalusto "Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan PALVELUKUVAUKSESSA (Liite 2) esitetyn tarjottavan kohteen asettamat vaatimukset täyttävää."

Liikennöitsijän kalusto (suurin auto 1+(8) 9) ei täyttänyt kilpailutuksen kalustovaatimuksia: auto, johon mahtuu samanaikaisesti 14 oppilasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, koska kyseinen tarjous ei täyttänyt kalustovaatimuksia.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tehneet liikennöitsijät, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois- Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:029 5642 841
Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.