Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Yhdistysyhteistyöasiakirjan päivitys

ENODno-2023-267

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on hyväksynyt 4.1.2017 kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyöasiakirjan ”Met tehemä yhessä”. Yhteistyöasiakirjan päivitys on hyväksytty kunnanhallituksessa 9.12.2019.

Yhteistyöasiakirjan päivitystyötä on tehty vuoden 2023 aikana. Asiakirjan päivittämisestä on keskusteltu yhdistysfoorumissa 2.5.2023. Kuntalaiset ovat voineet antaa asiakirjaan lausuntoja 10.-19.5.2023 välisenä aikana sähköisellä kyselylomakkeella. Lausuntoja tuli kaikkiaan 14. Päivitetyn yhteistyöasiakirjan päivitysluonnoksen nimi on Enontekiön kunnan avustusohje yhdistyksille ja yhteistöille.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta käsittelee yhteistyöasiakirjan päivitysluonnoksen ja antaa siitä lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta käsitteli yhteistyöasiakirjan päivitysluonnoksen.  Asiakirjaan tehtiin seuraavat muutokset.

Luvussa 3 ja 4.2  Kohdeavustus: Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, viimeisin tilinpäätös, tilin-/toiminnan tarkastuskertomus, alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio.

Luvussa 4 Yhteiskunnallinen merkitys: Toiminnan vaikutus hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Vaikuttavuuden ennakkoarviointi tehdään hyvinvointilautakunnassa.

Päätösehdotuksen mukaan edellä mainitut muutokset huomioiden.

 

 

Perustelut

Enontekiön kunta on hyväksynyt 4.1.2017 kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyöasiakirjan ”Met tehemä yhessä”. Yhteistyöasiakirjan päivitys on hyväksytty kunnanhallituksessa 9.12.2019.

Yhteistyöasiakirjan päivitystyötä on tehty vuoden 2023 aikana. Asiakirjan päivittämisestä on keskusteltu yhdistysfoorumissa 2.5.2023. Kuntalaiset ovat voineet antaa asiakirjaan lausuntoja 10.-19.5.2023 välisenä aikana sähköisellä kyselylomakkeella. Lausuntoja tuli kaikkiaan 14. Päivitetyn yhteistyöasiakirjan päivitysluonnoksen nimi on Enontekiön kunnan avustusohje yhdistyksille ja yhteisöille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta käsittelee yhteistyöasiakirjan päivitysluonnoksen ja antaa siitä lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös

Elinvoimalautakunta käsitteli yhteistyöasiakirjan ja päätti antaa kunnanhallitukselle puoltavan lausunnon asiakirjan hyväksymisestä.

Kokouskäsittely

Toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela esitteli asiakirjan ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

kunnanhallitus