Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Lautakunnan jäsenet voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei esille otettuja asioita.