Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ehdotus

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.

Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan ja Daniela Huberin tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen seuraavilla muutoksilla: "§ 59 Hetta Hiihtomaan aukioloaika kaudella 2023-2024" käsitellään "§ 56 Ilmoitusasiat" jälkeen. Lisäksi elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistalle lisättäväksi lisäasiana "§ 62 Päätöksen korjaaminen ja täydentäminen: Hankinta, Lumityöt kaavateille 2023-2026".