Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja Petri Härkönen ilmoitti, että yritys- ja kehittämisasiantuntija ********* ei ole enää kunnan palveluksessa. Maankäyttöinsinööri ********* toimii lautakunnan sihteerinä ja rakennuttamispäällikkö ********* toimii esittelijänä kehittäminen ja elinvoima toimialalla.

Petri Härkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.12.