Elinvoimalautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Vuosisuunnitelmat 2020 -21/Opetustoimi

ENODno-2020-185

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Elinvoimalautakunta hyväksyy vuosittain Enontekiön koulujen vuosisuunnitelmat perusopetusasetuksen ja lukioasetuksen mukaisesti. Koulujen johtajat (Kilpisjärvi ja Karesuvanto), Hetan peruskoulun apulaisjohtaja ja hallinnollinen rehtori on valmistellut vuosisuunnitelmat. Aikaisemmista vuosista poiketen, tapahtumat toteutuvat vain, jos koronatilanne sen sallii. Vuosisuunnitelmat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy Enontekiön koulujen vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2020-2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.