Elinvoimalautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Ei esille tulleita asioita.