Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Daniela Ranta: Purkukuntoiset rakennukset ja niiden vaarallisuudet.

Juha-Pekka Mäntyvaara:  Lämpölaitoksen hoitaja


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.