Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallinnollinen rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen ajalle 21.11.2022-30.06.2023, Karesuvannon koulu, 07.11.2022
§ 33 Koulun johtajan tehtävien hoitaminen Karesuvannon koulu, 08.11.2022
§ 34 Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran täyttäminen 1.12.2022-30.6.2023, 10.11.2022

Rakennustarkastaja
Hankinta:
§ 2 Tienvarsien kunnossapito Hetan alueen kaavateillä, 03.11.2022
§ 3 Kelkkauran raivaus ja mutterikodan kunnostaminen Nunnasessa, 03.11.2022

Varhaiskasvatuksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Päiväkoti Riekon vastaavan työvapaan sijaisuus, 06.10.2022

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.