Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Juha-Pekka Mäntyvaara: Kyläraitin jouluvalot Hetan kylän katuvalotolppiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.