Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Koulunkäynnin ohjaajan toimen täyttäminen / Hetan peruskoulu

ENODno-2022-400

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Hetan yhtenäisessä peruskoulussa vapautuu koulunkäynnin ohjaajan toimi. Toimen täyttäminen on tarpeen, jotta jokaiselle oppilaalle voidaan turvata lakisääteiset tuen palvelut (perusopetuslaki 7.luku). Koulunkäynnin ohjaajan toimi täytettäisiin vakinaisesti 2.1.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin käynnistämään koulunkäynnin ohjaajan toimen hakumenettelyn ja järjestämään toimen hoidon hakuprosessin ajan. Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmään elinvoimalautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, Sirpa-Liisa Korvan sekä hallinnollisen rehtorin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.