Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2022-8

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.