Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

-  1.11. Hetan suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun raportti vuodelta 2022 (oheismateriaalina).

 

Rakennustarkastaja

- Rakentamiseen liittyvät päätökset 14.9.2022 - 14.11.2022

 

Kunnanhallituksen 2.11. kokouksen pöytäkirjan otteet 

- § 251 Valtuustoaloite/koirankakka roskikset Peltovuomaan (oheismateriaali)

- § 255 Valtuustoaloite/ kelkkareitti järveltä Teboilille (oheismateriaali)

- § 260 Valtuustoaloite/koirapuiston perustaminen Enontekiölle (oheismateriaali)

- § 267 Valtuustoaloite/Lompolo-Silaskaira-välisen metsäautotien talvikunnossapito (oheismateriaali)

- § 271 Valtuustoaloite/vaarallisten kelkkareittipaikkojen läpikäynti (oheismateriaali)

 

Hallinnollinen rehtori

- Kolunkäynninohjaajan irtisanoutuminen 20.11.2022

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.