Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Hetan lämpölaitos: Selvityspyyntö savu- ja nokihaitoista

ENODno-2022-381

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu on lähettänyt liitteen mukaisen selvityspyynnön Enontekiön lämpölaitoksen savu- ja nokihaitoista 27.6.2022. Selvityksen alkuperäinen antamisaika oli 2.9.2022 mennessä, selvityksen antamiselle on saatu sähköpostitse jatkoaikaa 30.11.2022 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta antaa liitteen mukaisen selvityksen Enontekiön lämpölaitoksen savu- ja nokipäästöistä, Arktisen Lapin ympäristösuojelulle.

Selvitys tuodaan kokoukseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, Lilja Ojala
 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.