Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallinnollinen rehtori
Henkilöstö :
§ 3 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 4 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 9 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 10 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 11 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 13 Kielilisän myöntäminen viranhaltijalle, 09.04.2020
§ 14 Palvelussuhteen muutos, 14.04.2020
Muu päätös:
§ 20 Kouluruokailun ateriakorvaus/koronavirus, 14.04.2020

Varhaiskasvatuksen päällikkö
Henkilöstö :
§ 1 Kielilisän myöntäminen, 14.04.2020
§ 3 Työtehtävän ja työntekopaikan muutos, 14.04.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Juha-Pekka Mäntyvaara

Kokouskäsittely

Juha-Pekka Mäntyvaara poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi esteellisenä. Puheenjohtajana pykälän ajan toimi Taru Mäkitalo.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.