Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valitus koulumatkan kestosta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24