Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi.

 

Kokouskäsittely


- Juha-Pekka Mäntyvaara: Selvitetään Hetan luistelukentän katetta ja hintaa.

- Juha-Pekka Mäntyvaara: Koulukyyti Hetan porotiloille järjestettävä Karesuvannon linjalle.

- Taru Mäkitalo: Onko lastentarhanopettajien paikat laitettu auki?

- Taru Mäkitalo: Investointisuunnitelma toteutettava suunnitelman mukaan kunnan yrittäjien ja elinvoiman vuoki


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.