Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kilpisjärven asemakaava-alueella olevien rakentamattomien teiden: Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien rakennuttamisasiakirjojen hyväksyminen

ENODno-2020-49

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan investointiohjelmaan 2020 on Kilpisjärven asemakaava-alueella olevien rakentamattomien teiden: Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien rakennuttamiseen varattu 210 000€. Elinvoimalautakunta nimesi investointikohteen vastuuviranhaltijaksi §14 25.2.2020 teknisen johtajan.

6.4.2020 Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus päätti kokouksessaan investointimäärärahasta edellä mainittujen asemakaavatiealueiden vesihuollon rakennuttamiseen.

Enontekiön Sähkö Oy on sisällyttänyt alueen toteuttamisen pitkäaikaiseen verkon kehittämissuunnitelmaansa.

Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien suunnitelmia ja asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä Enontekiön kunnan, Enontekiön Vesihuolto Oy:n sekä Enontekiö Sähkö Oy:n kanssa.

Suunnitelmat ja asiakirjat on laadittu Pöyry Oy:n toimesta.

Suunnitelmat ja asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien tekniset ja kaupalliset asiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään tarvittavat tekniset korjaukset asiakirjoihin sekä kilpailuttamaan investointikohteen.

Elinvoimalautakunta tekee osaltaan urakoitsijavalinnan tarjousajan päätyttyä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Enontekiön Sähkö Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy, Enontekiön kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.