Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Varhaiskasvatuspäällikkö ja hallinnollinen rehtori selvittivät miksi korona-ajan valtion erityisavustusta ei haettu.

Varhaiskasvatuspäälikkö:

Koronavirus ei aiheuttanut varhaiskasvatuksessa erityisjärjestelyjä varhaiskasvatuksen toiminnan osalta, koska lapsimäärät ovat pieniä ja henkilöstöä riittävästi hoitamaan koronaviruksen aiheuttamat erityisjärjestelyt toimintakaudella 2020-2021. Erityisavustus oli tarkoitettu henkilöstön lisäpalkkaamiseen erityisjärjestelyjä varten. Varhaiskasvatuksessa lapset/ henkilöstö-suhdeluku on alle varhaiskasvatuslain asettamien rajojen (7 lasta/1 kasvattaja), niin tästä syystä ei olisi ollut perustetta lisähenkilöstön palkkaamiselle ja avustuksen saamiselle.

Hallinnollinen rehtori:

Haettava summa pieni, koska riippuu oppilasmäärästä. Avustus käytettävä henkilöstökuluihin, suurin osa tukipalveluihin, joita ei mahdollista lisätä. Toinen hankeavustus käytössä jo.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.