Elinvoimalautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2020 budjettiin

ENODno-2020-225

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen budjetti ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole ylittynyt, mutta ennakoimattomat yllättävät kustannuserät, joista suurimmasta osasta laskutus on vasta tulossa aiheuttavat budjetin ylityksen. Opetustoimessa on hankintakielto ollut voimassa syyskuun alusta, mutta siitä aiheutuva säästö ei riitä näihin kustannuksiin.

Opetustoimelle on vuoden 2020 aikana tullut useita ennakoimattomia kustannuseriä:

1) Kuljetukset terveydenhoidollisista syistä kevätlukukaudella n. 7000 €

2) Lautakunnan myöntämät harkinnanvaraiset lisäkuljetukset n. 13 000 €

3) Oppilasmäärän lisääntymisestä (yhdellä suunnalla) johtuva kuljetuskustannusten lisäys n. 2000 €

4) Pitkistä sairauspoissaoloista johtuva sijaiskustannusten yllättävä nousu vähintään 6000 € (budjetoitu 24500 € on jo ylittynyt).

5) Kiinteistöhoitokustannusten nousu (esimekiksi lumien pudottamiset koulujen katoilta) 2000 €

Nämä ennakoimattomat kustannuserät ovat yhteensä 30 000€. Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuoden 2020 budjettiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hakee 30 000 € ylitysoikeutta opetustoimen 2020 talousarvioon.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.