Elinvoimalautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi.

 

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo kysyi Peltovuoman koulun tilanteesta, koulu pidetään peruslämmössä ja asian valmistelu koulurakennuksen luovuttamisesta etenee.

Taru Mäkitalo kysyi rakennusten rakentamisen valvonnasta.

Tytti Valkeapää kysyi mitä lukiolaisten koronatuella saadaan.

Tytti Valkeapää esitti lautakunnalle, että kaikille kunnan peruskoululaisille mahdollistettaisiin saamenkielen opiskelu.

Jenni Peteri pyysi selvitystä mihin kevään kuljetuskuluista säästyneet varat ovat kuluneet.

Tytti Valkeapää esitti, että Enontekiön kunta hakisi Tunturi-Lapin Leader:ilta rahoitusta eri kylien luistelupaikkojen luistintenvaihtokoppeihin ja Kilpisjärven monitoimitalon kuntosalin varusteisiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.