Elinvoimalautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

  • Metsähallitus/Luontopalvelut 7.9.2020 tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa (päätös oheismateriaalina)

 

Rakennustarkastaja

  • Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 10.6. - 9.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.