Elinvoimalautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Hakemus henkilökohtaisesta avustajasta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24