Elinvoimalautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallinnollinen rehtori
Hankinta:
§ 17 Koulukuljetuksen hankinta Ylikyrö-Raattama kevät 2022, 08.04.2022
Henkilöstö :
§ 12 Luokanopettajan viransijaisuus Hetan yhtenäinen peruskoulu, 25.03.2022
§ 13 Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden täyttäminen, 25.03.2022
§ 15 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen 11.8.2022-3.6.2023 Karesuvannon koulu, 04.04.2022
§ 16 Päätoimisen saamenkielisen tuntiopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022-31.7.2023 Hetan peruskoulu, 04.04.2022
Muu päätös:
§ 14 NUTS-tapahtuma/piha-alueiden käyttölupa, 29.03.2022

Varhaiskasvatuksen päällikkö
Hankinta:
§ 3 Päiväkoti Riekon siivouspalvelun hankinta, 24.03.2022

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.