Elinvoimalautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Anja-Maija Lundell: Koirapuisto-valtuustoaloite

 

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.