Elinvoimalautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Lautakunnan jäsenet voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Sirpa-Liisa Korva: Paloasemien kyltit puuttuu yhä.

Mika Karsikas: ELY:n mukaan ei tarpeellisia. Asiaa selvitetään lisää.

Virpi Labba: Karesuvannon koulun kyltti vinossa. Voisiko Syväjärventietä leventää.

Mika Karsikas: ELY:lle laitettu viestiä Karesuvannon koulun kyltin suoristamisesta jo useampaan kertaan. Laitetaan sinne uusi pyyntö.

Sari Norrgård: Evästys kunnanhallitukselle yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran täyttämiseksi.

Elinvoimalautakunta esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle, että yrittämis- ja kehittämisasiantuntijan toimenkuva säilytetään ennallaan ja virka laitetaan hakuun mahdollisimman nopeasti.

Mika Karsikas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.27. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.