Elinvoimalautakunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

Eurofins Ahma Oy

16.9.2022

- Ounasjoen vesistötarkkailu vuonna 2021 (oheismateriaali)

19.9.2022

- Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2021 (oheismateriaali)

30.9.2022

- Tornion-Muonionjoen vesistötarkkailu 2021 (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kolme vesistötarkkailuraporttia. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.