Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto, VVTDno-2020-1014

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 32