Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Talouden toiminta- ja seurantaraportit 2021 1-9 / Varhaiskasvatus

ENODno-2021-258

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Varhaiskasvatuksen toteutuma 1-9/2021 oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2021 tarkastelun tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.