Elinvoimalautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallinnollinen rehtori
Henkilöstö :
§ 21 Päätoimisen tuntiopettajan toimi/musiikki, 19.05.2022
§ 22 Päätoiminen tuntiopettaja (liikunta), 19.05.2022
§ 23 Ruotsin ja saksan lehtorin viransijaisen valitseminen, 27.05.2022
§ 25 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen 10.8.2022-3.6.2023, 02.06.2022
Muu päätös:
§ 24 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen/1.8.2022-31.7.2023/6. lk, 06.06.2022

Rakennustarkastaja
§ 1 Tien nimeäminen/Ketojoentie, 04.05.2022

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.