Elinvoimalautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Anja-Maija Lundell: Otti esiin veo-palvelun tilanteen.

Taru Mäkitalo: Kalasataman laitureiden tilanne, kieltomerkit kunnan alueille asuntoautoilijoille.

Daniela Huber: Syksyllä käsiteltyjen oikaisuvaatimusten tilanne.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.