Elinvoimalautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

Metsähallitus/Luontopalvelut 

- tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 

- tutkimuslupa rengastustoimintaan Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla Lapissa.

- liikkumislupa Mallan luonnonpuistoon ja Saanan luonnonsuojelualueelle

 

Lapin ELY-keskus

-  kutsu maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaiseen kehityskeskusteluun (1.6.2022).

 

Kunnanhallitus

- 10.5. § 113 Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023

 

Rakennustarkastaja

- Rakentamiseen liittyvät päätökset 16.2.2022 - 6.6.2022

 

Hallinnollinen rehtori

- kouluihin tulevat opettajat

 

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Liitteet