Elinvoimalautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Lautakunnan jäsenet voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Sari Norrgård: Karesuvannon koulun keittiötilojen ilmastointilaite saatava kuntoon. 

Helinä Hautamäki kysyi mikä on tilanne uuden luppokodin rakentamisen osalta. Rakennuttamispäällikkö kertoi vanhojen lääkäri- ja eläinlääkäritalojen purun aikataulusta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.