Elinvoimalautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tekninen johtaja

Eurofins Ahma Oy: 26.9. Ounasjoen vesistötarkkailu vuonna 2022 (oheismateriaali)

Lapin ELY-keskus: 9.10 tarkastuskertomus Hetan kaatopaikan maastotarkastuksesta (oheismateriaali)

 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.