Lapeco: Pakkausjätteen erilliskeräysalueiden kartat nähtävillä

Kuulutusaika

15.2.2023 - 23.3.2023

Kuulutus

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä valmistelee pakkausjätteiden erilliskeräystä ja siihen liittyvä kartta-aineistoa. Pakkausjätteen erilliskeräyksestä on säädetty 1.7.2022 voimaan tulleissa kuntayhtymän jätehuoltomääräyksissä. Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten erilliskeräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöiltä alkaa lokakuussa 2023 Inarissa ja Kittilässä ja laajenee vuotta myöhemmin lokakuussa 2024 Kemijärvelle ja Sodankylään.

Keräysalueet, joita erilliskeräysvelvoitteet koskevat ovat nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.lapeco.fi. Keräysalueiksi esitetään Inarin, Kittilän, Kemijärven ja Sodankylän taajamia ja taajamien reuna-alueiden asemakaava-alueita tai muuten tiheään asuttuja alueita.

Kuulutus on nähtävillä 15.2.–23.3.2023 kuntayhtymän osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän verkkosivuilla. Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä erilliskeräysalueesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 23.3.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lapeco.fi tai Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Kittilän toimipiste, Leviraitti 13, 99130 Sirkka.

Lisätietoja toimitusjohtaja Osmo Aikio, puh 0400 516 237 tai jäteasiamies Johanna Ahonen, puh 040 189 3088, etunimi.sukunimi@lapeco.fi

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä