Kuulutus: Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Kuulutusaika

3.5.2023 - 2.6.2023

Kuulutus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.5.2023 antanut päätöksen 636/2023, Dnrot 309/2022 ja 585/2022, valituksiin, jotka koskevat kunnalliseen virkasuhteeseen ottamista.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Enontekiön kunnan kirjaamossa, osoite Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 3.5.2023- 2.6.2023.

 

Enontekiön kunnan kirjaamo
kirjaamo(at)enontekio.fi