Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota / Almmuhus gullamis, mii guoská Suomen meriympäristön tila 2024 (Suoma mearabirrasa dilli 2024) -árvalussii / Anmälan om samråd gällande bedömningen av Havsmiljöns tillst

Kuulutusaika

15.12.2023 - 15.3.2024

Kuulutus

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Varsinais-Suomi EJB-guovddáš ja birasministeriija bivdet máhcahaga gullanmateriálas 15.12.2023–15.3.2024. Neahttasiidduin čujuhusas www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito sáhttá lohkat duogášáššegirjjiid ja materiála, mat leat gullan láhkai. Siiddus leat maiddái rávvagat, mot sáhttá addit máhcahaga.

NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons på samrådsmaterialet 15.12.2023–15.3.2024. Materialet inklusive bakgrundsmaterial kan läsas på adressen www.miljo.fi/paverkavatten/havsvard och där finns även anvisningarna för hur man kan ge respons.