ILMOITUS KUULUTUKSESTA: Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista/ GULAHUS: Gullan čáziiddikšuma guovddáš gažaldagain ja bargoprográmmas ja lassin birasváikkuhusaid árvvoštallamis

Kuulutusaika

15.12.2023 - 17.6.2024

Kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitoalueet.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.