Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma / Eanodaga gieldda eanapolitihkalaš prográmma

Kuulutusaika

9.5.2023 - 30.6.2023

Kuulutus

Enontekiön kunnan maapoliittisen ohjelman luonnos asetetaan julkisesti nähtäville. Kuntalaisille ja eri sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus antaa lausuntonsa siitä. Ohjelmaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla. Lausuntoajan päätyttyä lausuntoihin tutustutaan ja ne huomioidaan tarvittavilta osin ohjelmassa.

Maapolitiikalla tarkoitetaan kunnan maanhankintaan, -luovutukseen, kunnan maaomaisuuden hallinnointiin ja yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä omistuksessa olevien rakentamiskelpoisten tonttien rakentamisen edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Laissa tarkoitetun maapolitiikan lisäksi Enontekiön kunnan maapoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa muutamiin erityiskysymyksiin, joita ovat kaivostoiminta, tuulivoima, luonnonsuojeluohjelmat ja poronhoito. Enontekiön kunnassa ei ole aiemmin laadittu maapoliittista ohjelmaa.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 30.6.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi . Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Eanodaga gieldda eanapolitihkalaš prográmma hámus biddjo almmolaččat oaidnin láhkai. Gieldalaččaide ja sierra čanusjoavkkuide fállat vejolašvuođa addit cealkámuša das. Prográmmahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda neahttasiidduin. Cealkámušaide oahpásnuvvat go cealkámušáigi nohká ja dárbbašlaš oasit vuhtiiváldojuvvojit prográmmas.

Eanapolitihkain oaivvildit gieldda eanaháhkamii, -luohpamii, gieldda eanaopmodaga hálddašeapmái ja priváhta eatnama lávvemii sihke huksemii gelbbolaš duktásajiid, mat leat priváhta oamastusas, huksema ovddideapmái gullevaš mihttomeriid ja doaibmabijuid. Lágas dárkkuhuvvon eanapolitihka lassin Eanodaga gieldda eanapolitihkalaš prográmmas váldit beali muhtun sierragažaldagaide, mat leat ruvkedoaibma, bieggafápmu, luonddusuodjalanprográmmat ja boazodoallu. Eanodaga gielddas ii leat ovdal ráhkaduvvon eanapolitihkalaš prográmma.

Cealkámušaid bivdit addit maŋimustá 30.6.2023 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassedieđuid addá eanageavahaninšenevra Kai Takkunen, tel. 040 571 6537 dahje kai.takkunen@enontekio.fi.